427     50/24
  • 427 50/24

    1 gold     2 white gold